.:| .:|:.
» Aktualnosci
» Info o GCI
» Adres
» Pracownicy
» Usługi
» Godziny pracy
» Regulamin
» Oferty pracy
» Kursy i szkolenia
» Linki
» Strony edukacyjne
» Wykaz szkół
» Wykaz stowarzyszeń
» Wzory dokumentów
» Przyroda wokół nas
» Galeria zdjęć


---------------

---------------
  PAFW   PAFWPRZYRODA WOKÓL NAS


realizatorzy: Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Kunowie, Gminne Centrum Informacji.
Dotację otrzymano w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego Równać Szanse 2006 Programu Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolnosci, której administratorem jest Fundacja Dzieci i Młodzieży.
Czas realizacji: styczeń - czerwiec 2007
Koordynator projektu: Barbara Domagała

Projekt PRZYRODA WOKÓL NAS jest zaproszeniem do szukania odpowiedzi jak zachęcić młodzież do zainteresowania się ekologi± i histori± Gminy Kunów. Osoby uczestnicz± ce w projekcie ucz± się umiejętnosci samodzielnego myslenia, obserwacji zjawisk przyrodniczych, kojarzenia wiedzy z różnych dziedzin i wykorzystania jej w praktyce oraz prezentacji własnych osi± gnięć za pomoc± pokazu multimedialnego, wydania gazetki i utworzenia strony www o tej tematyce. Poprzez zbieranie starych fotografii, dbanie o liczne przydrożne figurki młodzież ma możliwosć zapoznania się z dorobkiem kulturalno-historycznym swojego regionu.
Zaprezentowane zostan± działania młodzieży w dwóch sekcjach: przyrodniczej oraz historycznej. Obie grupy uczestniczyć będ± we wspólnych warsztatach komputerowo- dziennikarskich. Sekcje funkcjonuj± na zasadach współpracy, współodpowiedzialnosci i współincjatywy uczestników. Młodzież nie tylko korzysta z ciekawych form zajęć pozalekcyjnych, ale ma również możliwosć prezentacji swoich dokonań w lokalnym środowisku, co umacnia w nich poczucie własnej wartości. Uczestnicy tych zajęć zdobęd± praktyczn± i teoretyczn± wiedzę oraz nowe umiejętnosci. Poprzez wspólne zaangażowanie w projekt młodzież nauczy się również pracy w grupie, szukania informacji w Internecie, a także upowszechni problemy zanieczyszczenia i degradacji naszego najbliższego srodowiska.

MIGAWKI Z PROJEKTU

Free Image Hosting at www.ImageShack.us
19 lutego 2007 r. w ramach realizacji projektu „Przyroda wokół nas” we współpracy z Miejsko-Gminn± Bibliotek± Publiczn± w Kunowie odbyły się pierwsze spotkania z uczestnikami tego programu. Pan Bogusław Sępioł - z zamiłowania i pasji przyrodnik, ornitolog i wieloletni doswiadczony obserwator przyrody podczas ciekawej prelekcji zapoznał słuchaczy z przyrod± naszej gminy. Wykład wzbogacił bardzo interesuj± cym, własnoręcznie zrealizowanym filmem, w którym przedstawił rzadkie gatunki ptaków, płazów i owadów występuj± ce na terenie gminy Kunów. Liczba pytan skierowana po pokazie do prowadz±cego wskazywała, jak wielkim zainteresowaniem u młodzieży cieszyła się omawiana tematyka. Pokaz ten miał na celu by najmłodszych wyczulić na piękno i wyj±tkowość przyrody naszej najbliższej okolicy. Oprawę plastyczną stanowiły ciekawe prace na temat ptaków, których autorami s± uczestnicy kółka plastycznego prowadzonego przez Małgorzatę Klepacz pracownika MGBP w Kunowie. Ponadto tego samego dnia odwiedził nas Pan Grzegorz Mańko, przedstawiciel Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży asystent programu „Równać szanse”. Spotkał się z uczestnikami projektu, zapoznał się z jego realizacją oraz przedstawił główne założenia działań fundacji jako administratora Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Free Image Hosting at www.ImageShack.us


26 lutego młodzież uczestniczyła w spotkaniu z przedstawicielami Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kunowskiej. Pani Prezes Ida Łapa – Nowakowska i vice-prezes Pan Szymon Paj±k przedstawili cele i zadania TPZK, jego wkład w ochronę zabytków kamieniarstwa na cmentarzu parafialnym w Kunowie oraz zaprezentowali dotychczasowe publikacje. Najciekawsz± częsci± tego spotkania były interesuj±ce opowiesci o historii naszego miasteczka. Jak się okazało Kunów kryje w sobie bogat± przeszłosć, której slady niestety już znikaj± na naszych oczach. Uczestnicy dowiedzieli się również wielu interesuj±cych informacji o miejscowosciach leż±cych obok Kunowa.

Free Image Hosting at www.ImageShack.us


Projekt zakłada nie tylko spotkania tematyczne związane z przyrod± i histori± naszej gminy, ale również piesze i rowerowe wycieczki w celu obserwacji przyrody, a także warsztaty informatyczne, na których młodzież będzie mogła zbierane informacje usystematyzować i zarchiwizować w komputerach.

Free Image Hosting at www.ImageShack.us
  Stal Kunów
  UMiG Kunów
Miejsce
na Twój
button